ДЛЯ ЗАКАЗОВ И ВОПРОСОВ

Адрес: с. Марикостиново, общ. Петрич - 7 км. по пътя Кулата - София.
E-mail: opus_bul@yahoo.com
Телефон: 0745/ 6 31 51
Факс: 0745/ 6 31 50

Mobile: 0888/94 20 03
0885 682 471

0887 86 31 91